Zât-ı bediüzzamân

Pazartesi, 20 Eylül 2021 20:58 Murat DARICIK
Yazdır
Bir illüstrasyon olabilir
Geldi geçti dünyâdan
Zât-ı garîbüzzamân
Almadı hayâttan kâm
Zât-ı ferîdüzzamân
Yılmadı yorulmadı
Coşkundu durulmadı
Sular gibi çağladı
Zât-ı sâhibüzzamân
Nefsine aldanmadı
Ümmet için ağladı
Hakk'a gönül bağladı
Zãt-ı ârifüzzamân
Mübeşşiri Rabbani
Zikri cehri ve hafi:
"Ya Baki entel Baki"
Zât-ı âhirüzzamân
Ceddi İmam Geylani
Meşrebi tam nurani
Hakkalyakîn imanı
Zât-ı müdriküzzamân
Tâğuta boyun eğmez
Bid'aya pirim vermez
Hâline akıl ermez
Zât-ı bediüzzamân
Murat DARICIK