ahmetturkan.gen.tr

HAYATTAN DERSLER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Home EDEBİYAT ŞİİR Çalabım Bir Şâr Yaratmış İki Cihân Âresinde

Çalabım Bir Şâr Yaratmış İki Cihân Âresinde

e-Posta Yazdır PDF

Çalabım Bir Şâr Yaratmış İki Cihân Âresinde


NUTK-İ ŞERÎF

Çalabım bir şâr yaratmış  iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde

Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak âresinde

Ol şârdan oklar atılır gelir ciğere batılır
Ârifler sözü satılır ol şârın bazâresinde

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstâda sunarlar
Çalabın ismin anarlar ol taşın her pâresinde

Ol şâr dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildir
Âşıklar kanı sebîldir ol şârın kanâresinde

Bu sözü ârifler anlar câhiller bilmeyip tânlar
Hacı Bayrâm kendi bânlar ol şârın minâresinde

Hacı Bayrâm Velî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî


ÎZÂH

Hacı Bayram Velî Hazretlerinin bu nutk-i şerîfi seyr-i sülûk hakkındadır. İnce ma'nâların remzlerle beyân edildiği bu müstesnâ nutk-i şerîf üzerine uzun uzun şerhler yazılmışdır. Biz şimdilik kısa bir îzâh ile yetineceğiz.

Çalabım bir şâr yaratmış  iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde

Şârdan yani şehirden maksad insanın kalbidir. Sôfiyyeye göre kalb, beytullah-ı hakîkîdir yani Hakk'ın tecellîgâhıdır. Kalb kelimesinin kökü olan fiil "bir hâlden bir hâle geçmek" demekdir. Bu değişim de tecellîyât-ı ilâhî ile olur. Kalb, Kur`an'da çok zikredilmişdir. Îmân, kalb ile olur, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ , Kur`ân Resûl-i Ekrem Efendimizin kalbine nâzil olmuşdur فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ , âhiretde mal-mülk-evlad işe yaramaz ancak Allah'a selîm bir kalb ile gidenler kurtulur  إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ , Kâfirlerin kalbleri mühürlendiği için îmân edemezler خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ.

Kalbin "iki cihân arasında" olması, insanın maddî ve ma'nevî cihetlerine, ulvî ve süflî taraflarına, dünyâya ve ukbâya, insanın âlem-i ervâhdan dünyâya gelip tekrar aslî vatanına dönecek olmasına işâretdir. "Şârın kenarında dîdâr görünür"den maksad, insanın Allah'ı kendisinde bulacağına işâretdir. Ehlullahın "Ararsan Allah'ı kalbinde ara/Kudüs'de Mekke'de Hacc'da değildir" demesi de buna işâretdir.

Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak âresinde

İnsan, ancak mücâhede ile, kalbini tasfiye ve nefsini tezkiye etmek sûretiyle  ma'mûr olur. Tıpkı bir şehrin ma'mûr olması için temizlenmesi ve güzel güzel binâlarla, türlü türlü eserlerle süslenmesi gibi. "Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hakk/Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma'mûr olmadan" sözü de buna işâretdir.


Ol şârdan oklar atılır gelir ciğere batılır
Ârifler sözü satılır ol şârın bazâresinde

Şehirden atılan oklar, mürşidlerin irşâd maksadıyla sâliklerine verdikleri dersler, söyledikleri sözler ve manevî lutuflardır. Seyr-i sülûk ancak kâmil mürşidlerin murâkabesi altında yapılabilir.

Şâkirdleri taş yonarlar yonup üstâda sunarlar
Çalabın ismin anarlar ol taşın her pâresinde

Mürşidinin murâkabesi altında seyr-i sülûk eden sâlik, onun tavsiyelerine uyarak, dediklerini yaparak gün be gün gönül şehrini imar eder. Bu da zikrullah ile olur. Her bir mertebeye, mürşidin telkîn ettiği esmâyı zikrederek erilir.

Ol şâr dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildir
Âşıklar kanı sebîldir ol şârın kanâresinde

Seyr-i sülûk, kalb tam bir sâfiyete kavuşuncaya kadar devam eder. O mertebeye nefs-i sâfiyye denilmesi de bundandır. O mertebeye gelen sâlik, artık her sıfatdan arınmış, kendinden geçmiş ve Hakk'da yok olmuşdur.

Bu sözü ârifler anlar câhiller bilmeyip tânlar
Hacı Bayrâm kendi bânlar ol şârın minâresinde

Bu remzleri bilmeyen kimseler bu sözlerden bir şey anlamaz, bunları ma'nâsız zannederler. Ehlûllah, şehrin minârelerinde ezan okuyan müezzinler gibidir. Müezzinler Allah'ın daveti olan ezân-ı Muhammedî ile halkı beytullâh-ı îzâfî olan mescidlere çağırır, ehlullah ise insanları beytullah-ı hakîki olan kalbi temizleyerek ma'mûr etmeye ve böylece Allah'ı bulmaya davet ederler.

https://youtu.be/2c2AWscWOng
Kaynak:

Son Güncelleme: Cumartesi, 05 Ekim 2019 09:12  

REKLAMLAR

Web Site Tasarımı

Yönetim Panelli Website Tasarımlarınız için

0532 307 60 09

 

 

İSTATİSTİKLER

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 05:04
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 27710
İçerik : 1098
Web Bağlantıları : 2
İçerik Tıklama Görünümü : 1297695

Haberler

 

Eydirme gül yüzünü

Boyun bükmeye değmez…

Gülerken ağladığını,

Mutlu olanlar bilemez…

Saçlarına düşse de,

Yüreğine ak düşmez…

Hep gül dostum,

Bizim gibiler ölmez…