ahmetturkan.gen.tr

HAYATTAN DERSLER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Home İSLAM FIKIH TAKVA NEDİR

TAKVA NEDİR

e-Posta Yazdır PDF

Şerîatte takvanın genel ve özel olmak üzere iki manası vardır.

Genel Mânâsı: Âhirette zarar doğuracak, azaba sebep olacak şeylerden sakınıp uzaklaşmak. En aşağı derecesi: İnsanı ebediyen ateşte bırakacak olan şirkten kaçınmaktır. En yukarı derecesi; kalbi Cenâb-ı Hakk’tan uzaklaştırıp başkasıyla meşgul eden her şeyden uzak tutup onu yalnız Allâh (c.c.)’a çevirmektir. İşte hakikî takvâ budur.

“Allâh’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun!” (Ali İmran s. 102)mealindeki âyetten de murad budur. Özel Mânâsı: Şerîatte meşhur olanıdır. Nefsi azaba müstahik edecek şeylerden korumak.

 

Bunda da ittifakla büyük günâhlardan uzaklaşmak gerekir. Küçük günâhlara gelince, bazılarına göre küçük günâhlar, büyük günâhlardan uzaklaşılmakla temizleniyor. Bu itibarla küçük günâhlardan dolayı kişi azaba çarptırılmaz.

 

Bazılarına göre küçük günâhlardan da sakınmak lâzımdır. Çünkü müfessirler Âyet-i Kerîmelerde geçen (büyük günâhlar) ibaresini şirkin çeşitleri üzerine hamletmişlerdir. Bu bakımdan büyük günâhlardan sakınmakla küçük günâhların temizleneceği kat’î değildir. Ehl-i Sünnet’e göre büyük günâhlardan kaçınmakla beraber küçük günâhlardan dolayı azaba uğramak mümkündür.

Bu iki çeşit günâhı ayrı ayrı mütalâa etsek dahi, büyük günâhların sayısı yakînen bilinmez. Bazısı yetmiş yedidir, bazısı yüzdür, bazısı yedi yüzdür, demiştir.

Tirmizî (r.âleyh)’in rivayet ettiği, İbnü Mâce ile Hakim’in “hasendir” dediği bir Hadîste Peygamber (s.a.v.) buyurmuşlar ki: “Kişi müttakîler derecesine ulaşamaz, bir beis var endişesiyle yapılmasında bir beis olmayan şeyleri terk etmedikçe.” Bu Hadîs küçük günâhlardan sakınmanın lüzumunda kat’î ve sarihtir.

(İmam-ı Birgivî, Tarikatı Muhammediye, s.94-96)

Son Güncelleme: Perşembe, 19 Eylül 2019 20:52  

REKLAMLAR

Web Site Tasarımı

Yönetim Panelli Website Tasarımlarınız için

0532 307 60 09

 

 

İSTATİSTİKLER

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 16:35
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 27718
İçerik : 1128
Web Bağlantıları : 2
İçerik Tıklama Görünümü : 1321645

Haberler

Hakîkati insanların ölçüleri ile değil, insanları hakîkatin ölçüleri ile tanı.

( Hz. Ali (ra) )