ahmetturkan.gen.tr

HAYATTAN DERSLER

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gençlere Tavsiyeler

e-Posta Yazdır PDF
Vasıflı insan vasıflı Müslüman olmak isteyen idealist, azimli, sabırlı, (iyi manada) hırslı gence:

İyi bir mürekkepli dolmakalem edin ve çok güzel elyazısına sahip olmak için çalışmalara başla. (İnternette kaligrafi, güzel yazı siteleri var…)
En büyük düşmanının nefs-i emmâren olduğunu iyi bil ve onunla büyük cihad yap.
İtikadını tashih et. Ya Mâturidî, ya Eş’arî ol, üçüncüsü olma.
Bütün dinî konularda Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanı ol; bid’atçi, reformcu, dinde yenilikçi, değişimci, light ve ılımlı İslamcı, şucu bucu ocu mucu olma.
Dinî konularda cahilce tartışma, böyle seviyesiz tartışmalar yapılıyorsa, oradan ayrıl.
Özet de olsa ilmihalini doğru öğren.
Akranına imamlık yapacak kadar itikad, fıkıh, kıraat bilgisi edin.
Takkesiz namaz kılma, başında mutlaka islamî bir serpuş bulunsun. Cebimde takkeye yer yok şeytanî bahanesini bırak, akrep cep telefonuna nasıl yer buluyorsan, takkeye de bul.
Edebiyat ve lisan dersleri al, yazılı zengin Türkçeyi öğren; Fuzulî divanını, manasını anlayacak ve bu kıraatten haz ve zevk alacak derecede okumaya çalış.
Branşın ne olursa olsun, mükemmel Osmanlıca öğren.
Nasibin varsa icazetli gerçek bir şeyhe, kamil bir mürşide bağlan.
Aman aman aman, sakın sahte bir şeyhe bağlanma, dininden imanından olursun.
Başta dinî konular olmak üzere hiçbir konuda holiganlık, militanlık yapma, fanatizm sergileme.
Tarikata girersen şeyhini uçurma.
Muhib ile derviş arasındaki farkı bil.
Lisan afetlerinden korun; yalan söyleme, gıybet ve iftira etme, fitne ve fesat çıkartma.
Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, fasıkların, müfsidlerin (fitne fesat çıkartanların) necasetli kitaplarını, yazıları okuma, onların tv kanallarını, internet sitelerini takip etme.
Cep telefonu fetişisti, hastası, bağımlısı, delisi olma.
Ziyarete gittiğinde telefonunu kapıda kapat, sessize almak yeterli değildir.
Zaruret ve büyük lüzum olmadıkça kimseden bir şey isteme.
Randevularına TAM vaktinde git, usanç vermeden ayrıl.
Deliler gibi çılgınca yemek yeme. Sofrada sakin, efendi ve görgülü ol.
Allah ile olan bütün işlerinde (ibadetler, hayır hasenat, ilim öğrenmek, cihad vs.) ihlaslı ol.
Yaratıklara karşı adaletli ve insaflı ol.
Müslüman büyüklere hürmet et, küçüklere şefkatli ve merhametli ol.
Kimsenin gizli ayıp ve günahlarını merak etme, onları araştırma, kazara öğrenirsen gizle, ört.
Gurur ve kibre kapılma, büyüklük taslama.
Kendi nefsini kötülemekte ölçün şu olsun: “Bütün dünya halkı beni kötülemekte birleşseler, benim kendimi kötülediğim kadar kötüleyemezler.” (Süleyman Daranî)
Evcil ve yabanî hayvanlara eziyet etme, onlara merhamet et. Zevk için avcılık yapma, olta ile balık tutma.
Bitkilere, tabiata, sulara zarar verme, onları sev ve koru.
Yerde yürüyen minik karıncalar bile koruman altında olsun.
Mâlik/sahip olma zihniyetli olma.
İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete hizmet eden ol, onları istihdam eden olma. Olursan belanı bulursun.
Yaratan için yaptığın ibadetlerin, hizmetlerin ödül ve ücretini yaratıklardan bekleme, isteme, teklif ederlerse alma.
Riyasete, bir makam ve mevkie (ehliyetli olsan bile) talip olma. Matlub (istenen) olursan, ehliyetin yoksa kabul etme.
Mütevazı ve alçakgönüllü ol, mütekebbir olma.
İsraftan ve lüksten kaçın, kanaatli ol.
Paran varsa, bütçen müsaitse yemeğe giderken, bir fakir bul, beraberinde onu da götür.
Cimri olma. Cimrilik küfre yakındır.
Başkalarının analarına, eşlerine, kızlarına, bacılarına kötü gözle bakarak göz zinası yapma.
Allah’ı ve Resulünü (Salat ve selam olsun ona) seven mü’minlere düşmanlık etme.
Ümmet şuuruna sahip ol, Ümmete zarar verme, birliği bozma.
Zamanın Halifesine biat ve itaat et. Biatsiz, itaatsiz serseri mayın gibi olma.
Muhtelefün (ihtilaflı, tartışmalı) meseleleri tartışma.
Müteşabih ayet ve hadisleri tartışma.
Kitab-ı Kebir-i Kainattaki ilahî eserleri, ayetleri, tecellileri gör. Bir örümcek, bir kelebek, bir karınca, bir kar tanesi, bir arı kuşu seni Hakk’a götürebilsin.
Katı kalpli olma, gönül yıkma.
Yiyecek, içecek artırıp israf etme.
Her gün planlı programlı faydalı kitap, makale, yazı oku.
Kendini cümleden edna bil.
Fütüvvet ahlakına sahip ol.
Sakın tarikatçi olma, kısmetin ve nasibin varsa tarikatli ol.
Lâdini yazı taraftarı olma, Kur’an ve İslam yazısı taraftarı ol.
Şeriatlı Müslüman ol.
Bozuk sahte şeyhlere kızıp tarikata ve tasavvufa karşı olma, papaza kızıp oruç bozma.
Gerçek Ehl-i Beyte sevgi ve saygı besle.
Osmanlı hanedanına saygısızlık etme. Ehl-i Beytten sonra, hiçbir aile onlar kadar İmana, İslam’a, Kur’ana, Sünnete, Şeriata hizmet etmemiştir.
Başta Abdülkadir Geylanî Efendimiz olmak üzere evliyaurrahmana, pîran hazeratına, geçmiş gavslara, kutuplara, büdelaya, nücebaya, Ricalullaha hürmet et, onları sev.
Kesin fetva ve ilam bulunmadıkça kimseyi şirk ve küfr ile suçlama.
Savcılık, hakimlik, cellatlık taslama.
Hüsn-i hatime meselesine çok önem ver, tir tir titre.
İbadetlerin seni ucba götürmesin, mahv olur, yanarsın.
İnce ruhlu Müslüman ol, kaba saba yobaz olma, kışırda (yüzeyde) kalma.
Yakışıklı, güzel, sempatik de olsalar, dış görünüşlerine bakarak kafirleri sevme.
Mü’minleri kardeş bil, bu kardeşliği sakın bozma.
Nafile ibadetlerini kimseye gösterme, söyleme.
Farz namazları cemaatle kılmaya çalış.
İçkili ve fuhuşlu otellerde konaklama, lokantalarda yemek yeme.
Hamd ve şükür dairesinden dışarıya çıkma.
Aklı dinin kaynağı olarak kabul etme.
Dini iyi anlayabilmek için aklını alabildiğine geliştir, ilim ve irfanla techiz et, akl-ı selim sahibi ol.
İcazetli ulema ve fukahaya tabi ol, icazetsizlere tabi olma, onlardan fetva isteme.
Kur’an-ı kerimi heva ve re’y ile tefsir etme, kendi yetersiz kafana göre ondan ahkam çıkartmaya yeltenme. Men fessere’l-Kur’ane bireyihi fekad kefer buyurulmuştur.
Ümmet içinde tartışma çıkarsa sen Sevad-ı Âzam dairesi içinde bulun.
Dinî konularda (ilimleri olsa bile) aşırılara, gulüvve sapanlara, uçlara, şaz fetva ehline, yoldan çıkmışlara tabi olma.
Dinî konularda, ilimleri kadar akılları olmayanlara tabi olma.
İhtilaflı meselelerde, Ehl-i Sünnetin yüzde yüz haklı olduğunu, ehl-i bid’atin haksız olduğunu kabul et.
Mezhepsizliği en tehlikeli ve yıkıcı bidat olarak kabul et.
Mezhepsizliğin küfre köprü olduğunu bil.
Selefîliğin, Selef-i Sâlihînin mezhebi olmadığını, İbn Teymiyenin ve ibn Abdilvehhabın mezhebi olduğu bil.
İbn Abdilvehhabın kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhabın, Es-savaik el-İlahiyye kitabını yazarak Vehhabiliği reddettiğini, çürüttüğünü bil.
Âhir zamanda Mehdinin zuhur ve İsa aleyhisselamın nüzul edeceğini bil. Ehl-i Sünnet büyükleri bu hususta icma etmişlerdir.
Dört mezhebin hükümlerini karışık olarak uygulamanın (Telfik-i mezahib) caiz olmadığını bil.
Deccalları, kezzabları, Süfyanları sevme.
Allahın Afüv Kerim olduğunu, afvetmeyi sevdiğini iyi bil ve O’na iltica et, O’ndan bağışlanma dile. Seni O’ndan başkası kurtaramaz.
Resulullahın Ashabını sev, onlara büyük sevgi besle.
İki günün birbirine eşit olmasın. Her gün, ilimde irfanda, hikmette hayır hasenatta salih amellerde daha ileriye git.
İbadet ettikten sonra, Ya Rabbi, Sana layık ibadet edemedim diye üzül ve bağışlanma dile, sakın ucb beyinsizliğine kapılma
Velhasıl: Kur’an, Sünnet, Şeriat Müslümanı ol. İyi Müslüman ol. Vasıflı Müslüman ol.

Mehmet Şevket Eygi

Son Güncelleme: Pazar, 16 Haziran 2024 15:40  

REKLAMLAR

Web Site Tasarımı

Yönetim Panelli Website Tasarımlarınız için

0532 307 60 09

 

 

İSTATİSTİKLER

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.7.43
Zaman : 15:40
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 31076
İçerik : 1252
Web Bağlantıları : 2
İçerik Tıklama Görünümü : 2290530

Haberler

MADEM O' VAR HER ŞEY VAR.....

BEDİÜZZAMAN.................